فلومتر ورتکس چیست :

فلومتر ورتکس بر مبنای پدیده ای در دینامیک سیالات که توسط دانشمندی به نام Theodore von Kármán کشف گردیده است کار میکند . در عمل فلومتر ورتکس با مکانیزمی بر اساس اندازه گیری نوسانات ایجاد شده در پشت یک مانع در سیال کار میکند .

فلو چیست:

منظور از فلو (Flow) حرکت یک سیال داخل لوله در واحد زمان  .

یک سیال می تواند مایع، گازها، یا جامدات قابل حرکت باشد.

دو نوع فلو داریم :

فلو حجمی

فلو جرمی

اندازه گیری فلو در فلومتر ورتکس به صورت حجمی بوده که البته برای اندازه گیری به صورت جرمی در مواردی مانند بخار بایستی با استفاده ترانسمیتر فشار

جداگانه وهمچنین سنسور دما و اتصال آنها به فلو کامپیوتر به محاسبه جرم عبوری یا مقدار انرژی جابجا شده پرداخت . در تصاویر زیر شکل کلی این

فلومترهای آمده است .

موارد مصرف فلومتر ورتکس :

فلومتر ورتکس در صنایع شیمیائی و پتروشیمی ( قسمت تولید برق ) در سیالاتی نظیر بخار اشباع ، بخار بسیار داغ ، هوای فشرده ، نیتروژن ، گازهای دو فازی ، گازدودکش ، دی اکسید کربن ، آب دمینرال ، حلال ها ، روغن انتقال حرارت ، آب تغذیه بویلر و بصورت کلی مناسب برای اندازه گیری فلو بخارها و گازها.

تکنیکنهای اندازه گیری فلو :

 • اندازه گیری جریان به روش اوریفیس پلیت Orifice Plate
 • اندازه گیری جریان به ورتکس Vortex Shedder
 • اندازه گیری جریان به آلتراسونیک با پدیده دوپلر Ultrasonic: Doppler
 • اندازه گیری جریان به روتامتری (variable area)
 • اندازه گیری جریان به ونتوری Orifice Plate
 • اندازه گیری جریان به مغناطیسی Magnetic
 • اندازه گیری جریان به روش جابجائی مثبت Positive Displacement
 • اندازه گیری جریان به روش توربینی Turbine
 • اندازه گیری جریان به آلتراسونیک با روش زمان انتقال و ...
 • اندازه گیری جریان به کوریالیس Coriolis
 • اندازه گیری جریان به روتامتر( Variable Area (Rotameter
 • اندازه گیری جریان به گرمائی Thermalاندازه گیری جریان به پیتوت Pitot Tube
 • اندازه گیری جریان به فلومتر مخصوص کانالهای باز Weir and Flume Open channel

فلومتر ورتکس

در انتخاب فلومتر ورتکس باید به نکات زیر توجه کرد:

 • ماکزیمم ومینیمم فشار سیال
 • جنس یا متریال فلو متر
 • دمای سیال
 • ویسکوزیته ودانسیته سیال
 • میزان فلو عبوری L/s    یا   L/m