تجهیزات ضد انفجاری آداک فرایند سپهر

تجهیزات ضد انفجار در محیط های صنعتی و معادن برای جلوگیری از هرگونه خطرات انفجار استفاده می‌شود. تجهیزات ضد انفجار علاوه بر اینکه خودشان باعث انفجار در محیط نمی‌شود در واقع با استفاده درست از آن می‌توانید تمامی احتمالات را به صرف برسانید.

شرکت پروتاش، در زمینه تجهیزات ضد انفجاری تقریبا تمامی تجهیزات را پوشش می‌دهد. جهت اطلاع از قیمت و شرایط خرید تجهیزات ضد انفجار با ما تماس بگیرید.

چراغ ضد انفجاری

برای روشنایی محیط هایی همچون معادن و یا کارخانه ها باید از ابزارهایی استفاده کنید که خودشان بالقوه باعث انفجار نمی‌شوند. چراغ ها و بالاست های ضد انفجاری بهترین ابزار برای روشنایی محیط کاری استفاده می‌شوند.

چراغ ضد انفجاری

چراغ های ضد انفجاری

چراغ های ضد انفجاری پروتاش به راحتی به محیط کاری نصب شده و روشنایی محیط را به خوبی انجام می‌دهند. برای روشنایی محیط کاری چراغ های ضد انفجار بهترین گزینه ممکن می‌باشد.

پروژکتورهای ضد انفجاری

پروژکتور های ضد انفجاری

پروژکتور های ضد انفجار همانند چراغ های ضد انفجاری برای روشنایی محیط استفاده می‌شوند، اگر محیط کاری بزرگی دارید که چراغ های ضد انفجار کفایت نمی‌کند باید از پروژکتور های ضد انفجاری استفاده کنید.

بالاست های ضد انفجاری

بالاست های ضد انفجار

بالاست های ضد انفجاری اغلب در راه رو ها و تونل هایی که احتمال انفجار در آنها بیشتر است استفاده می‌شود، چراغ های ضد انفجار برای این محیط توصیه نمی‌شوند ولی از بالاست ها می‌توانید با خیال راحت استفاده کنید.

علائم خروج اضطراری ضد انفجاری

اگر احیانا در محیط کاری زلزله و یا آتشسوزی اتفاق بیافتد در این صورت چراغ خروج اضطراری ضد انفجاری اهمیت فوق العاده زیادی پیدا می‌کند. در محیط های کاری تمامی تجهیزات به ups یا باتری اضطراری متصل هستند که جریان برق را در محیط اولویت بندی می‌کند. اولویت علائم خروج ضد انفجار در این ups ها بالاترین است.

علائم خروج اضظراری ضد انفجاری

علائم خروج اضطراری ضد انفجاری بصورت

علائم خروج اضظراری ضد انفجاری

علائم خروج اضطراری ضد انفجاری متنی

علائم خروج اضظراری ضد انفجاری

چراغ خروج اضطراری ضد انفجاری

کلید ضد انفجاری

در مواقعی که نیاز باشد جریان الکتریکی در یک و یا چند مدار قطع و وصل شود کلید های ضد انفجار به کار می‌روند تا از بروز هرگونه جرقه هنگام قطع و وصلی جلوگیری کند. همچنین کلید های ضد انفجار نسبت به کلید های معمولی عمر بسیار بیشتری داشته و دارای کیفیت خیلی زیادی هستند.

دکمه ضد انفجاری

شستی ضد انفجاری

شستی های ضد انفجاری معمولا برای قطع جریان برق به صورت اضطراری استفاده می‌شوند، اگر احیانا مشکلی پیش بیاید که نیاز باشد جریان برق بصورت سریع قطع شود این شستی ها کاربرد زیادی دارند.

کلید ضد انفجاری

کلید ضد انفجاری

کلید های ضد انفجاری برای قطع و وصل جریان برق استفاده می‌شوند.

کلید ضد انفجاری

کلید ضد انفجاری گردان

این نوع کلید ها همانند کلید های قبلی برای قطع و یا وصل کردن جریان برق استفاده دارند.

جعبه تقسیم ضد انفجاری

جعبه های تقسیم اضطراری برای اتصالات سیم به طور منظم و برای جلوگیری از ایجاد هرگونه جرقه در محیط های خطرناک انفجاری استفاده می‌شود. جعبه تقسیم های انفجاری گونه های زیادی دارد که با توجه به تعداد اتصالات خودتان می‌توانید از آن استفاده کنید.

جعبه تقسیم های ضد انفجاری

جعبه تقسیم ضد انفجاری کوچک

جعبه تقسیم های ضد انفجاری

جعبه تقسیم ضد انفجاری بزرگ

جعبه تقسیم های ضد انفجاری

جعبه تقسیم ضد انفجاری

تلفن ضد انفجاری

تلفن های ضد انفجاری برای ارتباط در محیط های کاری استفاده می‌شوند، همانطور که از اسمشان پیداست این تلفن ها کامل ضد انفجار بوده و خود به خود باعث ایجاد جرقه در محیط کاری نمی‌شوند.

تلفن های ضد انفجاری

تلفن ضد انفجاری

تلفن های ضد انفجاری

تلفن ضد انفجاری

تلفن های ضد انفجاری

تلفن ضد انفجاری