دتکتور اتیلن اکساید

گاز اتیلن اکساید (Ethylene Oxide) یک ترکیب آلی شیمیایی C2H4O با دو اتم کربن، دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن است. این گاز یک ماده قابل اشتعال و قرمز رنگ است و به صورت طبیعی در هوا وجود ندارد. لازم به یاداوری است گاز اتیلن اکساید، سمی و اشتعال پذیر بوده، بنابراین استفاده از این گاز در محیط های کاری تنها با رعایت اصول ایمنی امکان پذیر است.

از گاز اتیلن اکسید اغلب به عنوان یک عامل ضدعفونی کننده استفاده می شود، به طوری که با ورود به داخل سلول های میکروبی، باعث از بین رفتن آنها می شود. بنابراین، این گاز در بسیاری از صنایع مختلف مانند صنایع پزشکی، فرآوری مواد غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، چسب، رنگ و پلاستیک کاربرد دارد.

مشخصات گاز اتیلن اکساید

جرم مولی: 44.05g/mol

نقطه اشتعال: °18 فارنهایت (7.7 درجه سانتیگراد)

حد پایین انفجاری (LEL): 2.6% VOL

حد بالای انفجار (UEL): 100% VOL

میانگین (TWA): 1ppm

حداکثر غلظت مجاز (STEL): 5ppm

ایمنی شیمیایی: قابل اشتعال، سمی حاد، محرک دستگاه تنفسی و از لحاظ ایمنی هرجا که این گاز باشد، نصب و استفاده از دتکتور گاز اتیلن اکساید اجباری می‌باشد.