دتکتور هیدروکربنی

گازهای هیدروکربنی Hydrocarbon مخلوطی از هیدروژن و کربن هستند که در شرایط استاندارد (دما و فشار عادی) به شکل گازی هستند. گاز هیدروکربنی از عناصری همچون: نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی به دست می‌آید. مهمترین گازهای هیدروکربنی شامل متان، اتان، پروپان، بوتان، هگزان و هیدروژن است. این گازها به دلیل برخورداری از خصوصیات مطلوب نظیر: سوختن آسان، قابلیت حمل و نقل آسان، دسترسی راحت و قیمت ارزان در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هیدروکربن ها بسیار قابل احتراق و انفجاری هستند و هنگام سوختن دی اکسید کربن، آب و گرما تولید می کنند. در جهت حفظ ایمنی لازم است در محیط هایی که گازهای انفجاری کربنی وجود دارد از دتکتور هیدروکربنی که در زبان عامیانه به دتکتور گاز شهری یا گاز طبیعی معروف است نصب و مجهز گردد.