یک ترانسمیتر معمولا تغییرات جریان، دما ، فشار و سطح را در ورودی اندازه گیری می‌کند و در خروجی ترانسمیتر سیگنال استاندارد ایجاد می‌شود.این تغییرات را متغییر ورودی می‌گوییم. حال ممکن است آن ترانسمیتر یک لول ترانسمتر سطح باشد یا پرشر ترانسمیتر.

بیشتر این تجهیزات ابزاردقیق دارای سنسوری هستند که متغیر ورودی را اندازه گیری می کند و خروجی مشترکی بین 4 تا 20 متر آمپر ارائه می دهد، که به آن سیگنال استاندارد می‌گوییم.

مفهومی به نام میرایی در عملکرد فرستنده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. خروجی فرستنده باید به روز شده و مطابق آن با تغییرات متغیر ورودی تغییر کند.

میرایی چیست؟

میرایی عبارت است از مدت زمان مورد نیاز برای رسیدن به 63.2 درصد از ارزش نهایی فرستنده پس از اعمال مرحله تغییر در ورودی، علاوه بر زمان به روز رسانی.

میرایی فرستنده ها را می توان از 1 تا 32 ثانیه تنظیم کرد. میرایی تاثیرات نویز الکتریکی و هرگونه نویز موقتی ناچیز دیگری را که ممکن است روی سیگنال خروجی فرستنده تأثیر بگذارد، کاهش می دهد. اغلب برای تثبیت حلقه کنترل و جلوگیری از سفرهای اشتباه استفاده می شود.

ممکن است در فرآیندهای کند نیاز به میرایی نباشد ذاتا زمان تأخیر ، مانند حلقه های کنترل دما، در صورت عدم وجود نویز الکتریکی، نویز گذرا، در شرایط روند به سرعت در حال تغییر، میرایی باید به حداقل برسد.