دتکتور گاز پروسنس (Prosense)

دتکتور های گاز پروسنس، بهترین برند آشکارساز برای صنعت ایران به شمار میروند.

این دتکتورها نه تنها از لحاظ قیمتی بسیار پایین تر از رقبای خود هستند، بلکه از تکنولوژی کاملا اروپایی برخوردار بوده و دارای معتبرترین استانداردها و تاییدیه های بین المللی می‌باشند.