حریم خصوصی

شرکت آداک فرایند سپهر با تاکید بر احترامی که برای حریم شخصی کاربران قائل است، برای خرید، ثبت نظر در وب سایت آداک فرایند سپهر اطلاعاتی را از کاربران درخواست می‌کند تا صحت کاربر واقعی را از رباط تشخیص دهد.

در سایر موارد بدون نیاز به وارد کردن هرگونه اطلاعات شخصی از سایت آداک فرایند سپهر بازدید کنند.

برای پردازش و ارسال سفارش، اطلاعاتی مانند آدرس، شماره تلفن و نام شخص حقیقی و حقوقی نیاز است و از آنجا که کلیه فعالیت‌های این شرکت کالا قانونی و مبتنی بر قوانین تجارت جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد و طی فرایند خرید، فاکتور رسمی و بنا به درخواست مشتریان حقوقی گواهی ارزش افزوده صادر می‌شود.

در این سایت از کوکی ها استفاده نمی‌شود واگر در آینده از کوکی ها جهت ثبت اماری استفاده گردد حتما به اطلاع کاربران رسانیده خواهد شد .

در موارد خاص ممکن است سایت ما حاوی لینک های الکترونیکی به سایت های دیگر باشد. در صورتی که بخواهید از این سایت ها بازدید کنید، خط مشی حفظ حریم خصوصی و اولویت های حریم خصوصی آن ها معتبر خواهد بود.

هرگونه تغییرات آتی در خط مشی حفظ حریم خصوصی ما بر روی سایت قرار خواهد گرفت.