روتامتر:

روتامتر نوعی دبی سنج است که می تواند دبی سیال عبوری از یک لوله را برای ما اندازه گیری نماید این سیال می تواند مایع و یا گاز باشد.

استفاده از روتامتر برای اندازه گیری دبی بسیار رواج دارد.

کاربردهای روتامتر:

از کاربردهای روتامتر می توان به آزمایشگاه ها، سیستم های تأسیساتی و به طور کلی تمام جاهایی که دانستن دبی یک جریان سیال لازم باشد اشاره نمود.

دبی چیست:

به مقدار سیالی گفته می‌شود که از نقطه مشخصی مانند رودخانه، کانال آب، دریچه سد، لوله و یا هر سازه دیگر در واحد زمان عبور می‌کند.

برای محاسبه این رقم باید حاصل ضرب سطح مقطع در سرعت سیال را به دست آورد و واحد اندازه گیری دبی  مترمکعب بر ثانیه است.

یک سیال می تواند مایع، گازها، یا جامدات قابل حرکت باشد.

اساس کار :

با عبور جریان سیال از سمت پایین به بالا از داخل روتامتر که دارای شناور یا فشنگی است باعث بالا رفتن شناور میشود.

لازم بذکر است چگالی یا جرم حجمی شناور از جرم حجمی سیال بیشتر انتخاب می شود ودارای اصول محاسباتی است.

درنتیجه موقعیتی که شناور نشان میدهد با فلو سیال رابطه مستقیم دارد .

در انتخاب روتامتر باید به نکات زیر توجه کرد:

  • ماکزیمم ومینیمم فشار سیال
  • نوع سیال
  • جنس یا متریال فلو متر
  • دمای سیال
  • ویسکوزیته ودانسیته سیال
  • میزان فلو عبوری L/s (لیتر بر ثانیه)   یا L/m (لیتر بردقیقه)