فلومتر مغناطیسی چیست :

فلومتر مغناطیسی به کمک اندازه گیری تغییرات شارمغناطیسی در اثر سرعت سیال جاری می تواند مقدار فلو را با دقت قابل قبولی اندازه گیری کند.

فلومترهای مغناطیسی در دماهای حداکثر 80 درجه کار میکنند و با توجه به کاربردهای مختلف لایتر داخلی از جنس تفلون یا هارد رابر ساخته می گیردد.

اساس کار :

اساس کار طبق قانون فارادی می باشد. 

قاعدتاً هرجسم هادی که یک میدان مغناطیسی را قطع نماید، در داخل آن جسم ولتاژ القا خواهد شد.

این ولتاژمتناسب خواهد بود با شدت میدان مغناطیسی ، زاویه ی برخورد جسم هادی با میدان مغناطیسی و بالاخره سرعت عبور آن جسم از درون میدان.

حال با توجه به ثابت بودن شدت میدان و زاویه برخورد در عمل ولتاژ القا شده در داخل ماده هادی متناسب با سرعت حرکت سیال خواهد بود.

بعبارتی فلومتر مغناطیسی با ایجاد شار مغناطیسی در سیال عبوری و اندازه گیری امواج برگشتی شار کار می کند.

فلومتر مغناطیسی

کاربردهای فلومتر مغناطیسی:

تاسیسات آب فاضلاب،خروجی سدها، چاه ها، ایستگاه های پمپاژ، خطوط آبرسانی شهری و روستایی همچنین اندازه گیری آب خام ، شرب یا تصفیه شده ، هرزآب ، فاضلاب و…

صنایع آبیاری کشاورزی

صنایع غذایی، آب معدنی، شیر، ماست، دوغ، ملاس، شیره چغندر

صنایع دارویی

صنایع فلزی و معدنی

صنایع کاغذ و خمیرکاغذ

شبکه لوله های آب ( مدیریت نشست آب)

سودهای سوزآور،شیمیایی ، چسبو اسیدها

صنایع دریایی

مزایای استفاده از فلومتر مغناطیسی:

نداشتن قطعات متحرک

افت فشار ناشی از عبور سیال نیز تقریبا برابر افت فشار در لوله با سایز یکسان با فلومتردامنه اندازه گیری آنها بسیار گسترده( می توانند مقادیر فلو پایین و فلو بالا را با حداقل قطر تقریبا 0.125 اینچ و حداکثر حجم تا 10 فوت مکعب اندازه گیری کنند)

معایب فلومترهای مغناطیسی :

تنها روی مایعات هدایت کننده موثر هستند و مواد مانند هیدروکربن ها و گازهای غیرمستقیم را نمی توانند اندازه گیری کند

فلومترهای مغناطیسی می توانند نسبتا سنگین باشند و نوع دارای مقاومت بیشتر در برابر خوردگی و سایش می توانند گران تر نیز باشند

از فلومتر مغناطیسی برای اندازه گیری فلوی آب دمینرال یا مقطر نمیتوان استفاده نمود.

تکنیک های اندازه گیری فلو :

اندازه گیری جریان به روش اوریفیس پلیت Orifice Plate

اندازه گیری جریان به ورتکس Vortex Shedder

اندازه گیری جریان به آلتراسونیک با پدیده دوپلر Ultrasonic: Doppler

اندازه گیری جریان به روتامتری (variable area)

اندازه گیری جریان به ونتوری Orifice Plate

اندازه گیری جریان به مغناطیسی Magnetic

اندازه گیری جریان به روش جابجائی مثبت Positive Displacement

اندازه گیری جریان به روش توربینی Turbine

اندازه گیری جریان به آلتراسونیک با روش زمان انتقال و ...

اندازه گیری جریان به کوریالیس Coriolis

اندازه گیری جریان به روتامتر( Variable Area (Rotameter

اندازه گیری جریان به گرمائی Thermalاندازه گیری جریان به پیتوت Pitot Tube

اندازه گیری جریان به فلومتر مخصوص کانالهای باز Weir and Flume Open channel

شرایط نصب:

فلومتر مغناطیسی باید طوری در راستای لوله نصب شوند تا پر از مایع باشد

در حالت های بسیار خاص میتوان فلومتر های الکترومغناطیس را در خطوط افقی نصب نمود

بهترین روش برای نصب در خطوط عمودی با جهت جریان رو به بالا می باشد

لوله را باید از ایجاد یا تجمع هر فاز ثانویه (جامد یا هوا) تخلیه کرد

لرزش های مکانیکی به سیستم الکترونیکی (ترانسمیتر) آسیب می زند وباید در نواحی با کمترین مقدار لرزش نصب گردند