رزوه

همه چیز در مورد استاندارد رزوه:

برای متصل کردن تجهیزات ابزار دقیق به محل نصب از سه روش استفاده میکنیم

1 .استفاده از تجهیزات دارای رزوه که اصطلاحا به آن Thread Process Connection می گوییم

2 . استفاده از تجهیزات فلنج دار

3.استفاده از اتصالات کلمپ

بررسی تجهیزات دارای رزوه Thread Process Connection:

اتصالات رزوه دار بر دو نوع نر (رزوه خارج) و مادگی(رزوه داخلی)موجود می باشند

1.استاندارد اروپا-بریتانیا (BSP-BSPT)

2.استاندارد امریکا (NPT)

3.استاندارد ایزومتریک(M)

4.استاندارد آمریکا-بریتانیا-کانادا (UNF-UNC)


استاندارد  BSP و تقسیم بندی های آن

1. استاندارد(BSPP    (British Standard Pipe Parallel

این استاندارد با نام های اختصاری  G معروف است

در این استاندارد زاویه بین دو رزوه یا برآمدگی 55 درجه می باشد

رزوه ها بصورت Parallel(موازی)بوده، درنتیجه نیاز به اورنیگ برای آب بندی است

استاندارد BPS


TAPERED THREADS

از پرکاربردترین رنج استاندارد G میتوان به

 • G 1/8
 • G 1/4 
 • G 1/2
 • G 3/8
 • G 3/4

اشاره کرد

2. استاندارد (TBSPT   (British Standard Tapered Pipe

این استاندارد با نام های اختصاری  R معروف است

در این استاندارد زاویه بین دو رزوه یا برآمدگی 55 درجه می باشد

رزوه ها به صورت tapered (مخروطی)بوده ونیازی به اورینگ جهت آب بندی کردن نیست.

استاندارد (TBSPT  (British Standard Tapered Pipe

از پرکاربردترین رنج استاندارد R میتوان به:

 • R 1/8
 • R 1/4 
 • R 1/2
 • R 3/8
 • R 3/4

اشاره کرد.

استاندارد امریکا  (NPT (National Pipe Taper

در این استاندارد زاویه بین دو رزوه یا برآمدگی 60 درجه می باشد

رزوه ها به صورت tapered (مخروطی)بوده ونیازی به اورینگ جهت آب بندی کردن نیست

استاندارد امریکا (NPT (National Pipe Taper


از پرکاربردترین رنج استاندارد G میتوان به:

 • NTP 1/8
 • NTP 1/4 
 • NTP 1/2
 • NTP 3/8
 • NTP 3/4

اشاره کرد.

استاندارد ایزومتریک (M (Iso Metric Tread Connection

در این استاندارد زاویه بین دو رزوه یا برآمدگی 60 درجه می باشد

رزوه ها بصورت Parallel(موازی)بوده، درنتیجه نیاز به اورنیگ برای آب بندی است

استاندارد ایزومتریک (M (Iso Metric Tread Connection

از پرکاربردترین رنج استاندارد M میتوان به:

 • M 10×1.25
 • M 12×1.5
 • M 14×1.5
 • M 16×1.5
 • M 22×1.5 ⇐ قطر خارجی رزوه 22 میلیمتر و فاصله بین دو رزوه 1.5 میلیمتر می باشد

اشاره کرد.

استاندارد آمریکا-بریتانیا-کانادا (UNF  (Unified National Tread

در این استاندارد زاویه بین دو رزوه یا برآمدگی 60 درجه می باشد

رزوه ها بصورت Parallel(موازی)بوده، درنتیجه نیاز به اورنیگ برای آب بندی است

از پرکاربردترین رنج استاندارد UNF میتوان به:

 • UNF 1/2″
 • UNF 1/4″
 • UNF 3/4″
 • UNF 3/8″
 • UNF 5/8″
 • UNF 5/16″
 • UNF 7/16″

اشاره کرد.

آداک فرایند سپهر نمایندگی تجهیزات ابزاردقیق برند وگا VEGA آلمان