تجهیزات اندازه‌گیری فشار

تجهیزات ابزار دقیقی هستند که به صورت ترانسمیتری (خروجی سیگنال استاندارد) مقدار فشار را اندازه‌گیری کرده و به اتاق کنترل (PLC-MOITORING) انتقال می ‌دهند.

آداک فرایند سپهر نمایندگی تجهیزات ابزاردقیق برند وگا VEGA آلمان

دسته‌بندی