تجهیزات اندازه گیری فشار

تجهیزات ابزار دقیقی هستند که به صورت ترانسمیتری(خروجی سیگنال استاندارد) مقدار فشار را اندازه‌گیری کرده و به اتاق کنترل(PLC-MOITORING) انتقال می ‌دهند.

آداک فرایند سپهر نمایندگی تجهیزات ابزاردقیق برند وگا VEGA آلمان

دسته‌بندی