لول سوئیچ خازنی وگا

اساس کار لول سوئیچ خازنی بر مبنای تغییر ظرفیت خازن ایجاد شده بین مخزن و پراب لول سوئیچ است.

با بیشتر شدن مقدار مواد بین پراب و سطح مخزن(که حتما بایستی فلزی باشد)، خاصیت دی الکتریک خازن بیشتر می‌شود در نتیجه خروجی رله فعال یا بعبارتی سوئیچ می‌کند.

آداک فرایند سپهر نمایندگی تجهیزات ابزاردقیق برند وگا VEGA آلمان


دسته‌بندی